Отказ от договор

Срокът за упражняване на правото на отказ от договора е 14 (четиринадесет) дни считано от датата на предаване на стоката от куриера на Потребителя на административния адрес, посочен от Потребителя или на трето лице, находящо се на адреса, посочен от Потребителя. Съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗЗП Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи за отказа, с изключение на:

 

1) допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца и

 

2) разходите за връщане на стоките.

 

За упражняването на правото на отказ от договора, Доставчикът предоставя на потребителите и стандартен формуляр по образец, приложен към тези Общи условия. Когато иска да се откаже от договора Потребителят информира Доставчика по е-мейл или по пощата като му изпраща подписан формуляр за отказ в 14-дневния срок по предходната алинея. Заедно с отказа Потребителят връща (изпраща обратно) на Търговеца и получената стока. След получаване на отказа от договора, Търговецът следва незабавно да потвърди получаването му на Потребителя.


В 14-дневен срок от датата, на която е уведомен за отказа и е получил стоката обратно от Потребителя, Търговецът възстановява сумите, платени от Потребителя за покупка и доставка на стоката. Разходите, които са за сметка на Потребителя, са указани по-горе в алинея две на този член. Връщането на сумите на Потребителя става по същия ред, по който Потребителят е заплатил артикула - т.е. Потребителят изпраща за своя сметка артикулът на Търговеца с наложен платеж. Куриерът е длъжен да отчете заплатената сума на Потребителя съгласно условията на куриерска фирма по доставките (обикновено на следващия ден).

 

Потребителят няма право на отказ в случаите, когато дрехата е изработена по индивидуални размери на на Потребителя.

 

Потребителят губи правото си на отказ в случаите, когато е нарушена целостта на етикета (етикетът е скъсан) или когато етикетът е от откъснат или отрязан от дрехата или когато дрехата е повредена – скъсана, изцапана, изгорена и пр. Това означава, че дрехата е не просто пробвана, а носена известно време и от съображения за хигиена и защита на здравето, тя не подлежи на връщане на Търговеца

 

В случай, че Търговецът получи от Клиент стока в нарушение на предходната ал. 6 или стока, която е изпратена след изтичането на срока по горната ал. 3 или стока, тя подлежи на връщане на Клиента. В тези случаи Търговецът връща стоката на Клиента по куриер за сметка на Клиента в 14-дневен срок и съответно не му възстановява платената цена. В тези случаи Търговецът информира Клиента и по е-мейл.

Програмирано от
EnigmaLeather.com използва бисквитки, за да ви улесни и предложи най-подходящото за вас съдържание. С използвнаето на уеб сайта вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките