Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ

чрез сайта www.enigmaleather.com

 

Настоящите условия съставляват Oбщи условия за договори за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между „Енигма Лидер Фешън ” ЕООД и неговите Клиенти (потребители).

 

Доставчик на стоките, предлагани и продавани чрез сайта www.enigmaleather.com („Сайт”), е „Енигма Лидер Фешън” ЕООД, с ЕИК 205328907, със седалище гр. София, наричано по-долу „Доставчик”, Търговец” или „Фирма”. Адресът, на който Доставчикът осъществява търговската си дейност и който е адрес за контакт с потребителите е: гр. София,  бул. „Цар Борис ІІІ” № 227.  Телефонът за връзка с Доставчика е: (+359) 887 38 66 91.

 

Потребител” или „Клиент” е всяко лице, което ползва услугите на www.enigmaleather.com  за нуждите на търсене на информация или във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.enigmaleather.com.

 

С всяка заявка, потребителят автоматично приема настоящите общи условия на www.enigmaleather.com.

 

Всички обяви в www.enigmaleather.com не са търговско предложение.

 

С акта на заявка с бутон "ПОРЪЧКА" Вие не сключате сделка с фирмата, а само заявявате желанието си да получите артикула до адрес или офис на куриер. Счита се, че има сключена сделка само при заплащане на артикула. В този смисъл с бутон "ПОРЪЧКА" Вие не закупувате артикула, докато не заплатите за него на куриера (предлагаме само опция НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ).


Фирмата не гарантира наличността на всички обявени модели. Възможен е отказ на пусната заявка. За приета заявка се счита само тази, при която има наличност на артикула или на материали за изработката му, цената и данните са коректно попълнени от Потребителя и приемането й е писмено потвърдено от нашите онлайн консултанти по е-мейл.

 

Фирмата отговаря на получени онлайн заявки от Клиенти в срок 1 (един) работен ден след датата на получаване на заявката. В този срок дните, които са почивни дни или официални празници не се броят. При неналичност на артикул или на материали за неговата изработка, уведомяваме Клиентите за това лично по телефон или e-mail. В случай, че не можем да се свържем с Клиента по телефон (не отговаря или телефонът не е верен) или е-мейл (грешно изписан или невалиден е-мейл адрес) до един работен ден, заявката се анулира. Заявката може да се заяви отново, след като Клиента се свърже на указания на сайта на Доставчика телефон за контакт за уточнение или след изпращане на нова коригираща заявка.

 

Указаните на сайта на Доставчика цени са цени за един артикул и са крайни цени на стоките, с включени всички данъци и такси.

 

Освен цената на стоката Клиентът заплаща и разходите по доставка. Доставките в страната се извършват чрез куриерска фирма Econt Express, освен в случаите, когато Клиентът изрично е посочил друга  фирма. Разходите за куриерска доставка с Econt Express са в ценови диапазон  7,80лв -  9,90лв в зависимост от теглото на пратката + 2.4% върху цената на артикула за наложения платеж. Минимална разлика в разходите за доставка е възможна в зависимост от района на доставка и обема на пратката.

 

Условията за плащане са само с наложен платеж, доставката се извършва с куриерска фирма. В този смисъл, продажба има само след заплащане на наложен платеж на куриера. Преди заплащането на наложен платеж, Клиентът няма право на владение върху стоката (няма право да получи стоката).

 

След потвърдена (приета) заявка артикулът се изработва индивидуално за Клиента – по зададения от него размер XS, S, M, L, XL или XXL. Продуктът може да се изработи и по индивидуални размери на Клиента, различни от указаните в таблицата с размери. Онлайн бутик Enigma Leather доставя Вашите поръчки в срок, уточнен под описанието на артикула и потвърден от нашите онлайн консултанти. Заявката се изпълнява при наличност на материали за изработка на продукта и след приемането й.

 
Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при спазване на настоящите "Общи условия" да заявява предлаганите в електронен магазин www.enigmaleather.com стоки.

Чл.2. (1) Доставчикът публикува своите оферти на уеб сайт: www.enigmaleather.com 
със следната информация:

* описание на основните характеристики на всяка стока и материали, от които е изработена;

* реалистично изображение на всяка стока;

* продажната цена,

(2) Доставчикът публикува на уеб сайта www.enigmaleather.com и информация относно:

 * стойността на куриерските разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

* информация за начините на плащане - доставката се извършва САМО с наложен платеж, срокове и условия на изпълнение на договора;

* правото на Потребителя, условията и начина да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната; има случаи по Закона за защита на потребителите, в които закупената стока не може да бъде върната;

 

Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за получаване на предлаганите в www.enigmaleather.com стоки, Потребителят трябва да посочи адрес за получаване на заявената стока и актуален телефон.  Потребителят гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Никаква част от тези данни няма да бъде използвана или съхранявана за други цели освен за целите на сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба. Потребителят предоставя доброволно личните си данни (име, е-мейл адрес, телефон и административен адрес) за целите на сключването и изпълнението на договор за доставка на артикули от електронния магазин www.enigmaleather.com.


Чл.4. С акта на попълване на заявката и предоставяне на поисканите по-горе данни от Потребителя се счита, че Потребителят е изразил съгласие с настоящите Общи условия, поради което се счита за обвързан с клаузите им.


Чл.5. (1) При извършена заявка електронният магазин www.enigmaleather.com уведомява Потребителя за записването на неговата заявка в системата на посочения от него e-mail адрес. Записването на заявката не означава, че заявката е приета, а съставлява само запис на желанието за доставка. Олайн бутик ENIGMA си запазва правото да отказва поръчки поради неналичност на артикула или на материали за неговата изработка.

(2) След записване на заявката представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на изработка и доставка на заявената стока или при необходимост и на други детайли. При наличност на материали, изработката и доставката се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни от приемането на заявката от страна на Доставчика.

(3) След уточняване на всички детайли по предходната алинея, Доставчикът уведомява по е-мейл Клиента, че заявката му е приета. В този смисъл заявка, изпратена от Клиента, поражда действие между страните само от момента, в който нейното приемане е потвърдено от Търговеца по е-мейл.

(4) При посочени непълен, неверен или грешен административен или електронен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, заявката се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.


Чл.6. Всички цени са в български левове за един брой. Указаните цени на отделните стоки са за един брой и не включват разходите за доставка. Куриерските разходите за доставка са за сметка на Клиента и са в  ценови диапазон  7,80лв. -  9,90лв. в зависимост от теглото на пратката. Цените са крайни и включват всички данъци и такси.


Чл.7. Цената по Чл. 6 и разходите за доставката могат да бъдат платени само с наложен платеж като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока и куриерските услуги, свързани с нейната доставка. Куриерската услуга може да бъде отделно калкулирана на товарителницата или прибавена към наложения платеж.


Чл.8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.enigmaleather.com и Потребителя, но не по-късно от срока по чл. 5, ал. 2.


Чл.9. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице-представител на Потребителя, което което са намира на посочения адрес и приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.10. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след заплащане на наложеия платеж на куриера; да достави в уговорения срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа според обичайната практика за изпълнение на своите задължения.


Чл.11. Доставчикът има право:

- да изпраща до Потребителя съобщения, когато Клиентът се е абонирал за електронния бюлетин;

- да отказва заявки на Потребители поради технически грешки (сгрешена цена при публикация, сгрешено описание, недобър вид на стоката, неналичност на материали и други подобни);

- да прави електронни препратки от своя сайт към други интернет страници.


Чл.12. Доставчикът: 

·         полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата (възможни са дребни грешки при описание на артикул, цени и размери). В тези случаи онлайн бутик ENIGMA си запазва правото да отказва поръчки като уведомява Потребителя за това.

·         не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

·         не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

·         доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки,  не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;

·         няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазинам

·         не променя детайли, които системата автоматично генерира и не могат да бъдат премахнати без намесата на създаделите на платформата, които създателите на онлайн платформата вграждат при обновяване на версията автоматично.


Чл.13. Потребителят се задължава:

·         да посочи точен и валиден телефон, административен адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция; при неточно въведени данни, онлайн бутик ENIGMA не се задължава да изпраща пратка към Потребителя и има право да анулира заявка за доставка;

·         да не успорва невярно въведена информация от технически отдел на сайта (грешно описание, цени и размери);

·         да плати цената на заявената от него стока по начина, указан в тези условия;

·         да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;

·         да получи стоката;

 

Чл.14. (1) Потребителят има право на:

·         достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

  • да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания на Закона за защита на потребителите и настоящите Общи условия;

 

(2) Срокът за упражняване на правото на отказ от договора е 14 (четиринадесет) дни считано от датата на предаване на стоката от куриера на Потребителя на административния адрес, посочен от Потребителя или на трето лице, находящо се на адреса, посочен от Потребителя. Съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗЗП Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи за отказа, с изключение на: 1) допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца и 2) разходите за връщане на стоките.

 

(3) За упражняването на правото на отказ от договора, Доставчикът предоставя на потребителите и стандартен формуляр по образец, приложен към тези Общи условия. Когато иска да се откаже от договора Потребителят информира Доставчика по е-мейл или по пощата като му изпраща подписан формуляр за отказ в 14-дневния срок по предходната алинея. Заедно с отказа Потребителят връща (изпраща обратно) на Търговеца и получената стока. След получаване на отказа от договора, Търговецът следва незабавно да потвърди получаването му на Потребителя.


(4) В 14-дневен срок от датата, на която е уведомен за отказа и е получил стоката обратно от Потребителя, Търговецът възстановява сумите, платени от Потребителя за покупка и доставка на стоката. Разходите, които са за сметка на Потребителя, са указани по-горе в алинея две на този член. Връщането на сумите на Потребителя  става по същия ред, по който Потребителят е заплатил артикула - т.е. Потребителят изпраща за своя сметка артикулът на Търговеца с наложен платеж. Куриерът е длъжен да отчете заплатената сума на Потребителя съгласно условията на куриерска фирма по доставките (обикновено на следващия ден).

 

(5) Потребителят няма право на отказ в случаите, когато дрехата е изработена по индивидуални размери на на Потребителя.

 

(6) Потребителят губи правото си на отказ в случаите, когато е нарушена целостта на етикета (етикетът е скъсан) или когато етикетът е от откъснат или отрязан от дрехата или когато дрехата е повредена – скъсана, изцапана, изгорена и пр. Това означава, че дрехата е не просто пробвана, а носена известно време и от съображения за хигиена и защита на здравето, тя не подлежи на връщане на Търговеца.

 

(7) В случай че Търговецът получи от Клиент стока в нарушение на предходната ал. 6 или стока, която е изпратена след изтичането на срока по горната ал. 3 или стока, тя подлежи на връщане на Клиента. В тези случаи Търговецът връща стоката на Клиента по куриер за сметка на Клиента в 14-дневен срок и съответно не му възстановява платената цена. В тези случаи Търговецът информира Клиента и по е-мейл.

 

 Чл.15. Потребителят се задължава: 

·         да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.enigmaleather.com  и с изпращането на заявка се се счита за обвързан с тези ред и условия;

·         да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

·         да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

·         да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

·         да уведомява собственика на онлайн магазина, ако забележи грешно въведена информация (обикновено сгрешена цена);

·         да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

·         да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

·         да не използва сайта с цел кражба на авторско право.

 

При неспазване на задълженията Доставчикът има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение. 

Чл.16 Освен в случаите на отказ, указани по-горе, договорът между Доставчика и Потребителя се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

- преустановяване на дейността от Доставчика;

- прекратяване поддържането на онлайн магазина;

- в случай на неизпълнение на задълженията на Потребителя по тези общи условия;

- в други предвидени в закона случаи.

За договор се считат само случаите при които има плащане. Заявката на артикул в сайта не е договор.


Чл.17 Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на писма, документи и съобщения по поща, по електронна поща на адреса на Потребителя, посочен от него, съответно на адреса на доставчика, указан на сайта му; чрез натискане на електронен бутон на страница от Сайта със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в Сайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:


Сайт” е www.enigmaleather.com, което е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.


„Интернет страница” е съставна и обособена част от сайт.

 

www.enigmaleather.com  е сайт за електронна търговия - за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя и съгласно правилата, указани в настоящите Общи условия.


"Потребител” или „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия. "Потребител" е лице по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

 

Доставчик, Търговец” е лице по смисъла на § 13, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

 

 "Електронна поща" е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

 

 „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.


„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.


„Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.
 

„IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.


„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.


„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения в противоречие на закона, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.


Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в Сайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.


За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

 

С акта на регистрацията си (абониране за рекламния бюлетин) или с попълването на заявка Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия, тези условия стават задължителни в отношенията между страните.

 

С акта на регистрацията си Потребителят дава съгласие да получава рекламния Бюлетин на онлайн магазин www.enigmaleather.com.

 
В случай, че Потребителят не желае да получава рекламния Бюлетин, трябва изрично да информира Доставчика, като изпрати молбата си на електронната поща на Доставчика.

 

 

Благодарим Ви , че избрахте ENIGMALEATHER.COM  !

Програмирано от
EnigmaLeather.com използва бисквитки, за да ви улесни и предложи най-подходящото за вас съдържание. С използвнаето на уеб сайта вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките